سفارش آنلاین طراحی پوستر ولوگو

سفارش آنلاین طراحی پوستر ولوگو
| چگونگی سفارش | شما می توانید از طریق فرم تعبیه شده در قسمت پایین این پست موضوع طراحی بنر یا پوستر تبلیغاتی خود را بیان نموده وبادادن اطلاعات کامل از کار گرافیکی مورد نظر مانند متن وتکس ها سفارش خود را به انجام رسانید. | زمان تحویل گیری سفارش | تمام سفارشات تا 2 روز کاری پس از تایید تحویل داده می شود. | چگونگی تحویل سفارش | تحویل سفارشات بسته به فرد می تواند از طریق راهایی مانند فرستادن به ایمیل | تلگرام و... می باشد. | بهای هر سفارش | تمام سفارشات با هر موضوع مانند پوستر یا بنر های تبلیغاتی ولوگو با قیمت 10000تومان لحاظ می گردد که نسبت به بقیه سایت های مشابه قیمت خیلی مناسبی داراست. | چگونگی پرداخت هزینه | در حال حاضر پرداخت از طریق کارت به کارت کردن بعد از طراحی و اتمام کار صورت می گیرد.
0